SDH Radkovice u Budče 

Sbor dobrovolných hasičů Radkovice má mnohaletou tradici. Mimo své hlavní náplně kterou je ochrana obyvatelstva před ničivými požáry, pořádá hasičské soutěže, hasičské zábavy a podílí se na všech akcích naší obce.


Akce SDH

17.08.2013 21:00

Noční soutěž v požárním útoku.

soutěž:

—————

02.05.2011 21:23

Pozvánka na soutěž v Radkovicích

Pozvanka SDH Radkovice u Budce 2011.pdf (681,8 kB)

—————

13.02.2011 12:00

Rekonstrukce "Hasičárny"

V těchto dnech probíhá důkladná rekonstrukce hasičské zbrojnice. Z dotací kraje Vysočina a za přispění naší obce, se naši dobrovolníci pustili...

—————


K sobě ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k ochraně.

 Toto heslo v sobě skrývá nejméně tři vlastnosti, které jsou pro dobrovolné hasiče nepostradatelné. Obětavost: za členstvím v SDH stojí velké množství volného času a mnohdy i značné riziko. Nezištnost: dobrovolný hasič se nikdy neptá, jakou mzdu dostane za svou práci, při ochraně životů, zdraví a majetku svých spoluobčanů. Odměnou mu je vědomí, že pomáhá těm, kdo ho potřebují. A dobrovolnost: svobodné rozhodnutí k humánnímu poslání, které se traduje od vzniku hasičské myšlenky až po současnost.

Svatý Florián - patron hasičů