Z historie Radkovických hasičů

   

Na boj proti požárům a plnění preventivních opatření, byla v Radkovicích u Budče dne 22. prosince 1955, založena místní organizace Československého svazu požární ochrany (ČSPO).

Zakládajícími členy byly tyto dámy a pánové: Doležal Stanislav, Karásek František, Chvátal František, Gr­öhling Stanislav, Čurda Antonín, Mátl František, Veselý František, Juránek František, Klimas Josef, Doležalová Libuše, Kyprý Stanislav, Kněžíček Josef, Pachrová Oldřiška, Kocián Hugo, Jahoda Čestmír, Dohnalová Marie, Kacetlová Marie, Doležal Josef, Pachr Josef, Valenta František.

Předsedou byl zvolen Doležal Stanislav, místopředsedou Karásek František a Chvátal František, jednatelem Gr­öhling Stanislav a pokladníkem Čurda Antonín.

V roce 1956 sbor získal pracovní uniformy, hasičskou stříkačku a započalo se s výcvikem dvou družstev. Jako prozatimní požární zbrojnice, byly brigádnicky upraveny prostory na čísle 18. Nová požární zbrojnice byla postavena členy ČSPO v letech 1958 a 1959.

Hasičský sbor se začal úspěšně zapojovat do hasičských soutěží. Prováděl protipožární domovní prohlídky s důrazem na prevenci. Pořádal požárnické plesy, organizoval sběr železného šrotu a podílel se na všech brigádách akcí Z. Společně s obcí zbudoval například hřiště na odbíjenou u autobusové zastávky, novou prodejnu a společenskou místnost, kanalizaci obce, upravil příjezdové cesty, vysadil okrasné dřeviny na veřejných prostorách a.t.d. V roce 1967 byla tímto způsobem vybudována požární nádrž.

Hasičský sbor stále věnoval pozornost mládeži. Organizoval programy na dny dětí a pálení čarodějnic, cvičil nová a nová družstva v požárních znalostech a disciplínách. Výsledkem tohoto snažení jsou pěkná umístnění v okrskových, nebo okresních hasičských soutěžích.