SDH Radkovice u Budče 

Sbor dobrovolných hasičů Radkovice má mnohaletou tradici. Mimo své hlavní náplně kterou je ochrana obyvatelstva před ničivými požáry, pořádá hasičské soutěže, hasičské zábavy a podílí se na všech akcích naší obce.


Akce SDH

10.07.2010 17:00

Vítězství žen

V sobotu dne 10. července 2010, se členky SDH Radkovice  zůčastnily hasičské soutěže v obci Ostojkovice.  Pod vedením velitele Pavla...

—————

27.06.2010 20:33

Taneční zábava

Sbor dobrovolných hasičů Radkovice u Budče, pořádá v pátek 2. 7. 2010 taneční zábavu. K tanci i popslechu bude hrát skupina ROOKIES. Zábava se...

—————


K sobě ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k ochraně.

 Toto heslo v sobě skrývá nejméně tři vlastnosti, které jsou pro dobrovolné hasiče nepostradatelné. Obětavost: za členstvím v SDH stojí velké množství volného času a mnohdy i značné riziko. Nezištnost: dobrovolný hasič se nikdy neptá, jakou mzdu dostane za svou práci, při ochraně životů, zdraví a majetku svých spoluobčanů. Odměnou mu je vědomí, že pomáhá těm, kdo ho potřebují. A dobrovolnost: svobodné rozhodnutí k humánnímu poslání, které se traduje od vzniku hasičské myšlenky až po současnost.

Svatý Florián - patron hasičů