Svatý Florián 

patron  hasičů, ale také všech profesí spojených s ohněm, jako jsou hutníci, kominíci, hrnčíři či pekaři. Jeho památku si připomínáme 4. května, kdy má svátek Květoslav, který vychází z latinského slova florere - kvést.

Samotný Florián zemřel mučednickou smrtí dne 4. května 304. Za pokus osvobodit 40 uvězněných křesťanů, mu byl na krk uvázán mlýnský kámen a  byl svržen z mostu přes řeku Enns  v Horním Rakousku.

Zobrazován bývá nejčastěji jako římský voják s přilbicí s plameny, často s kopím či korouhví v ruce, jak sám nebo pomocí anděla hasí vodou ze džberu hořící dům či hrad.

Řád sv. Floriána je jedním z nejvyšších vyznamenání a uděluje se členům a organizačním jednotkám SH ČMS za mimořádné výsledky. K udělení řádu sv. Floriána může dojít až po udělení medaile "Za mimořádné zásluhy". Řád sv. Floriána je výběrové vyznamenání udělované výkonným výborem sdružení na návrh okresního sdružení. K řádu náleží diplom a stuha

 

 více o sv.Floriánu je ke stažení např na: www.hasici-vysocina.cz/index.php?menu=52