Naléhavé sdělení

04.10.2011 19:00

Vážení spoluobčané,

v poslední době zaznamenáváme značné zintenzivnění snah o vybudování větrných elektráren v katastru obce Lomy. Na druhé straně však stále více občanů vyjadřuje nesouhlas s realizací tohoto záměru. Většina občanů totiž zásadně nesouhlasí s plánovanou výstavbou větrných elektráren ve svém mikroregionu. Jsou přesvědčeni o tom, že okamžitý zisk úzké skupiny lidí byl povýšen nad zdravý rozum, city a přání tisíců ostatních obyvatel našeho kraje. Jsou přesvědčeni o tom, že fráze o obnovitelných zdrojích energie a proklamované výhody pro obec jsou pouze záminkou pro nesmyslnou investici, ze které budou mít užitek pouze jednotlivci a která nemá s rozumnou energetickou koncepcí státu nic společného.

Bedlivým studiem problematiky větrných elektráren jsme došli k přesvědčení, že negativa spojená s provozem těchto zařízení (akustické a optické efekty, devastující vliv na lidský organismus, vzácné živočichy, ptáky a netopýry Vysočiny, život ohrožující efekty spojené s námrazou a v neposlední řadě též estetické dopady na vzhled unikátní krajiny) zcela převažují nad spornými pozitivy. Jde o záměr, jehož realizace by obtěžovala, ohrožovala a deprimovala tisíce občanů okolních obcí a návštěvníků našeho krásného kraje.

V nejbližší době Vás proto, Vážení spoluobčané, požádáme o podpis petice, ve které budeme žádat zastavení veškerých příprav k plánovanému budování větrných elektráren v katastru obce Lomy. Budete mít možnost vyjádřit zásadní nesouhlas se stavbou větrných elektráren v uvedené lokalitě. Prostřednictvím petice požádáme KÚ Kraje Vysočina o jasné vyjádření negativního stanoviska k plánované stavbě. Nedovolíme zamýšlené dílo realizovat a využijeme veškerých zákonných prostředků k zastavení tohoto nekoncepčního a škodlivého záměru.

Pokud byste měli zájem, rádi Vám zašleme petiční arch na Váš email. Vy byste ho vytiskli, podepsali a zaslali na uvedenou adresu. V případě zájmu pište na pavelstepan@email.cz.

S úctou a vírou ve zdravý rozum
 

—————

Zpět