Pozvánka na schůzi ZO + program

13.11.2015 09:31

18.11.2015

pozv.18.11.15schůze_zo.jpg (164819)

Program schůze:

1) Zahájení

2) Schválení zapisovatele

3) Schválení dvou ověřovatelů zápisu

4) Schválení darovací smlouvy s Mikroregionem M. Budějovice

5) Projednání rozpočtového opatření č. 3,4,5

6) Projednání návrhu na opravu silnice po obci

7) Projednání výstavby dětského hřiště

8) Projednání územního plánu

9) Jiné

10) Diskuse a závěr

—————

Zpět