Program schůze ZO

03.07.2015 20:42

středa 8. 7. 2015 19:00h

1) Zahájení

2) Schválení zapisovatele

3) Schválení dvou ověřovatelů zápisu

4) Schválení čtyř brigádníků

5) Schválení smlouvy mezi městem M. Budějovice a obcí Radkovice (Veřejnoprávní smlouva)

6) Schválení bezdrátového rozhlasu

7) Schválení daru ve výši 5.000Kč na dětský den

8) Různé

9) Závěr

—————

Zpět