Rekonstrukce radkovické kapličky

18.10.2011 17:00

V těchto dnech probíhají v Radkovicích u Budče práce, vedoucí k zvelebení dominanty místní návsi. Stavba byla provlhá a její barva se olupovala místy i s omítkou. Na četné připomínky občanů, tak reagovalo obecní zastupitelstvo. Výsledkem je projekt, o celkové hodnotě 540 tisíc korun, který je z devadesáti procent hrazen ze Státního zemědělského investičního fondu. Projekt vypracovaný ve spolupráci s Národním památkovým ústavem Telč, zahrnuje především sanační opravy omítek venkovních i vnitřních, vyřešení problému vlhkosti stavby - zhotovením drenážní štěrkové vrstvy, či celková úprava okolí - vybudováním ostrůvku s chodníkem a dvěma lavičkami. Na snímku je zachyceno provádění nového nátěru kopule věže.      J.Č.

 

—————

Zpět