Schůze ZO

23.08.2015 17:45

středa 26. 8. 2015 19:00h

1) Zahájení

2) Schválení zapisovatele

3) Schválení dvou ověřovatelů zápisu

4) Schválení dodatku pro brigádníka Jiřího Pachra

5) Schválení částky 1 500 Kč na nákup pracovních oděvů

6) Seznámení s lesním plánem na rok 2015 - 2025

7) Jiné

8) Závěr

—————

Zpět